79 of 85
Beeld van een Duitse keizer aan de gevel van Kaiserworth. (Het gildehuis van de kooplieden uit 1484).