58 of 85
Schwanentorbrucke bij de binnenhaven van Duisburg.