33 of 100
Kudde Indische olifanten in Manas Natonaal Park.