Dorpje in de bergen op weg naar voormalig hoofdkwartier van Fidel Castro, Sierra Maestra